Na jaké tři oblasti můžeme rozdělit zdraví?

Na jaké tři oblasti můžeme rozdělit zdraví?
Pavel Dvořák srp 22 0 Komentáře

Základní dělení zdraví na tři oblasti

Mysleli jste někdy nad tím, co všechno ve skutečnosti znamená slovo „zdraví“? Je to slovo, které používáme pravidelně, ale máš jasnou představu o tom, co to znamená? Když jsem se poprvé setkal s tímto konceptem, ještě jsem prostě nepochopil celý rozsah toho, co to znamená, a přesto to znám jako své boty. Ve své nejjednodušší definici je zdraví stav naprostého tělesného, duševního a sociálního blaha, a ne jen absence nemoci. Koneckonců, to je přesně tak, jak to definuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Ale proč jen tyto tři oblasti? A jak se navzájem ovlivňují?

Fyzické zdraví: Víc než jen svaly a výdrž

Fyzická zdraví, jak to název napovídá, se vztahuje na naše tělo. Každý orgán, systém, tkáň se zařazuje pod tuto kategorií. A spojuje se také s naší schopností plnit naše běžné činnosti a fungovat ve světě kolem nás. Zahrnuje také naši schopnost těšit se na život a vším co přináší. Měli bychom se cítit energičtí, vitalní a plní síly. Musíme dbát na správnou výživu, dostatečné cvičení, dostatek odpočinku a spánku. Je to o zvládání stresu a o důležité roli, kterou naši emoční stavy hrají ve fyzickém zdraví, což nás uvede do další oblasti.

Duševní a emoční zdraví: Nenechávejte mozek ve tmě

Naše duševní zdraví nám umožňuje rozumět světu kolem nás a fungovat v něm. Ovlivňuje to, jak vnímáme a interagujeme se svými myšlenkami, pocity a emoce. Naše duševní zdraví ovlivňuje náš emocionální stav a může nás osvobodit od deprese, úzkosti a dalších duševních problémů. Rozhodně ale není třeba mít potíže s duševním zdravím, aby bylo důležité se o ně starat. Preventivní péče je obrovsky důležitá. Tak jako je třeba dbát na fyzické zdraví, je stejně důležité dbát na duševní zdraví.

Sociální zdraví: Nikdo není ostrov

Sociální zdraví není vždy bráno tak vážně jako fyzické nebo duševní zdraví, ale už nějaký ten pátek je jasné, že má obrovský vliv na naši celkovou pohodu. Chceme-li být šťastní a zdraví, potřebujeme mít silné a pozitivní vztahy s ostatními. Sociální zdraví souvisí s tím, jak fungujeme v našich vztazích a jak se cítíme v sociálním kontextu. Zahrnuje naše schopnost udržovat a budovat vztahy, naše schopnost komunikovat efektivně a naše schopnost se vyrovnat s konflikty.

Komplexnost zdraví: Jak se všechny tři oblasti propojují

Možná máte chuť mi namítnout, že tyto tři oblasti zdraví jsou tak odlišné, že je nelze považovat za jednu celistvou věc. Ale vězte, že právě propojenost těchto oblastí je to, co dělá zdraví tak komplexním jevem. Fyzické, duševní a sociální zdraví jsou vzájemně propojené a vzájemně se ovlivňují. Když jedna oblast selže, ostatní trpí.

Vylepšení zdraví na všech frontách

Je důležité si uvědomit, že každá z těchto oblastí zdraví je důležitá a že každá z nich si žádá naši pozornost. Musíme se ujistit, že se o sebe staráme komplexně, a to platí pro všechny tři oblasti. Chceme-li vylepšit své zdraví, musíme tedy pracovat na každé z nich, ale musíme také uznat jejich vzájemnou propojenost. Pokud chceme být skutečně zdraví, musíme se postarat o naše fyzické, duševní a sociální zdraví.

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná. Povinná pole jsou označena *

*