Obchodní podmínky

Jakub Vlček srp 22 0 Komentáře

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny návštěvníky a uživatele webové stránky Wellness Rekreace Jeseníky. Definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele webu, firmy a návštěvníků webu. Užíváním jakékoliv části webu jesenickewellness.cz souhlasíte s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Tento dokument slouží k ochraně práv a zájmů všech zúčastněných stran a jako průvodce pro užívání služeb webu.

Používání webu a jeho obsahu

Uživatelé webové stránky jsou oprávněni využívat nabízené informace, služby a všechny zdroje v souladu s právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami. Je zakázáno jakkoliv narušovat či poškozovat fungování webu a jeho jednotlivých částí. Všechny obsahy publikované na webu jsou chráněny autorským právem a mají informativní charakter. Jakékoliv jejich využívání je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele webu.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost

Ochrana osobních údajů uživatelů webu jesenickewellness.cz je pro nás prioritou. Všechny získané osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako GDPR. Přijímáme veškerá potřebná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo v případě vašeho explicitního souhlasu.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete obrátit na provozovatele webu, pana Jakuba Vlčka, na adresu Vrchlického 390, 381 01 Český Krumlov, Česká republika. Pro komunikaci použijte preferovaně email [email protected]. Provozovatel webu si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv aktualizovat nebo měnit. O jakýchkoliv změnách budete informováni příslušným způsobem a bez zbytečného odkladu.

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná. Povinná pole jsou označena *

*